วันอาทิตย์, 01 ตุลาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
พบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริต ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ โปรดแจ้งสายด่วน 1178 หรือ พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี  
ที่ทำการ 045-366000

Immigration Bureau Online Service

 

จองคิวออนไลน์ / Queue Online  

Surveymonkey

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00613355
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
214
658
4874
606010
214
14624
613355

Your IP: 3.237.31.191
2023-10-01 14:45

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2474 มีชื่อว่า “ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอโพนทอง” ปัจจุบันคือ เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อาคารที่ทำการหลังแรก

 

พ.ศ. 2486 ไทยได้เสียดินแดนจำปาสักให้กับประเทศฝรั่งเศส จึงได้ย้ายที่ทำการไปตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อว่า “ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอพิบูลมังสาหาร มีด่านในปกครอง จำนวน 1 ด่าน คือ ด่านพรมแดนบ้านหนองเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อาคารที่ทำการหลังที่สอง

 

พ.ศ. 2492 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (IMMIGRATION OFFICE UBONRATCHATHANI) ได้รับการยกฐานะจาก “ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอพิบูลมังสาหาร” เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มี พ.ต.อ.(พิเศษ) บุญเรือง ศศะสมิต เป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดคนแรก ภายหลังได้โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจและเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง

 

พ.ศ. 2523 ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารไม้หลังเก่ามาอยู่ที่อาคารหลังปัจจุบัน บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ

 

พ.ศ. 2536 กองตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 22 พ.ศ.2536 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปลี่ยนการบริหารราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนภูมิภาคมาขึ้นตรงต่อกองตรวจคนเข้าเมือง 3 และเปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร กองตรวจคนเข้าเมือง 3 มีหัวหน้าด่านตำแหน่ง รองผู้กำกับการ พ.ศ. 2540 ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากตำแหน่งรองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าด่าน เป็นตำแหน่ง ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าด่าน พ.ศ. 2548 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ มีผลให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง 3 ไปสังกัดศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548) พ.ศ.2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีผลให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร เปลี่ยนชื่อเป็น “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี” สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 จนกระทั่งทุกวันนี้ พ.ศ.2558 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ย้ายที่ทำการ จากเลขที่ 26 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี มาที่ 189 หมู่ 2 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี โดยที่ทำการ ณ อ.พิบูลมังสาหาร เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับ งานต้องห้ามส่งกลับ

 ที่ทำการ ตม.จว.อุบลราชธานี (เดิม) เลขที่ 26 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมัง สาหาร จว.อุบลราชธานี

 

ที่ทำการ ตม.จว.อุบลราชธานี (แห่งใหม่) เลขที่ 189 หมู่ 10 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี

 

 

ทำเนียบผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

 

พ.ต.อ.ดุสิตานนทร์ ทำดี 13 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง 19 มีนาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ มีนาคม 2561 - 18 มีนาคม 2562