ตม.จว.อุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (4 ก.ย.62) เวลาประมาณ 14.30 น.

พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา,พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิง ดาริน ทิพยรัตน์สุนทร สว.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในพื้นที่ บ้านนาคาย ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เบื้องต้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 377 หลังคาเรือน ประชาชน 2,000 กว่าราย