ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมประชุมอย่างเป็นทางการคณะกรรมการสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี – เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

วันนี้ 7 ส.ค.62 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา, พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมประชุมอย่างเป็นทางการคณะกรรมการสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี – เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยร่วมกิจกรรมดังนี้

-เวลา 09.30 - 12.00 น. ร่วมพิธีปลูกป่าอาเซียน ณ โรงเรียนมัธยมวังเต่า และวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว , ร่วมทำบุญถวายเทียนเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดภูนกยูงวนาราม -เวลา 13.30

-16.30 น.ประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมลงนามบันทึกการประชุมสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) ครั้งที่ 10 และศึกษาดูงานการดำเนินการด้านสุขภาพของ โรงพยาบาลสิรินธร ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร