ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วม​ ต้อนรับ พลตรี นิรัตติศัย จุลภาค เสธ.ศอ.ปส.ชอน.และอำนวจความสะดวกในการใช้ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จว.อุบลราชธานี

วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 - 11.20 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิงไพลิน อยู่ยิ่ง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ร.ต.อ.พงษ์พิทักษ์ ระถาวนิชย์ รองสว.ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี นิรัตติศัย จุลภาค เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เสธ.ศอ.ปส.ชอน.) และอำนวจความสะดวกในการใช้ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการทำงาน จากชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 2206 (ชพส.2206)และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่2207(ชพส.2207) ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับคำขอบคุณในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสถานที่ฯ