ตม.จว.อุบลราชธานี / ประกอบพิธีบวงสรวง ตั้งศาลพระพรหม เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ อาคารที่ทำการ

เมื่อวันที่ 19 - 20 มิ.ย.62

พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี ,พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิง ดาริน ทิพยรัตน์สุนทร สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ,พ.ต.ท.หญิง ไพลิน อยู่ยิ่ง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ,ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ประกอบพิธีบวงสรวง ตั้งศาลพระพรหม อัญเชิญพระพรหมให้ท่านได้สถิตย์ เพื่อความเป็นศิริมงคล คุ้มครองสถานที่ทำงาน บันดาลให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของข้าราชการตำรวจในสังกัด