ตม.จว.อุบลราชธานี​ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร​ "การส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรม​ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ​ในการป้องกันปราบปราม​การทุจริต​ สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด​ สตม."

วันที่ 14 มิ.ย. 62  เวลา 09.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท. หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี และ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริต สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม." ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ