ตม.จว.อุบราชธานี รับการตรวจราชการจาก จเร บก.ตม. 4

วันนี้ ( 23 พ.ค. 2562 ) เวลา 08.30 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี นำโดย พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา , พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อัครเดโช รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ , พ.ต.ท.หญิง ดาริน ทิพยรัตน์สุนทร , พ.ต.ต.หญิง ไพลิน อยู่ยิ่ง , พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพย์รักษ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.นิธิ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4 และ คณะตรวจราชการ จเร บก.ตม. 4 ในการตรวจราชการประจำปี ณ ตม.จว.อุบลราชธานี