ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 และร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

วันที่ 29 เม.ย.2562 เวลา 08.30 น.

พ.ต.อ. ธนิสร แสงท่านั่งผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว. อุบลราชธานี และว่าที่ พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ การขับเคลื่อนการปฏิบัติในภาพรวมจังหวัด และติดตามผลการปฏิบัติในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมแจ้งการจัดงานพิธีสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด บูรณาการทำงานร่วมกัน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในเวลา 10.00 น. ตม.จว.อุบลราชธานี ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี