ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก งานถนนคนเดินเขมราฐ

วันนี้ ( 6 เมษายน 2562) เวลา 18.20 -21.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี ควบคุมการปฏิบัติโดย พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ร.ต.อ.ไกรฤกษ์ สมนึก รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ ปรท.ฯรอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ร.ต.ท.อัครเนตร มุทาวัน ร.ต.ท.มานพเฉยกลาง รอง สว.ตม.จว.อุบลฯ จ.ส.ต.หญิง สุวิมล กลิ่นบัว ผบ.หมู่.ตม.จว.อุบลฯร่วมตรวจความเรียบร้อยงาน "ถนนคนเดินเทศบาลเขมราฐ" เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยกับนักเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ณ บริเวณ ถนนคนเดิน ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย