ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบนโยบายการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 5 เม.ย.2562 เวลา 09.30 น.

พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบนโยบายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานข้างเคียง ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะชาวต่างชาติชาวลาว กัมพูชา และพม่า ให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้าออกประเทศในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมติ ครม. ที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกจุด จะบริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็นและที่พัก ตลอดจนเวชภัณฑ์ยา ไว้คอยบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าหน้าอำเภอเขมราฐ