ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์​ทางการค้า​ การลงทุน​ และการท่องเที่ยว​ ระหว่างคณะผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานี​ กับคณะผู้​แทนแขวงจำปาสัก​ สปป.ลาว​ (ต่อ)​ ***************************

วันที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 08.30 น.

พ.ต.ท. สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี และว่าที่ พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างคณะผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานี กับคณะผู้แทนแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย.62 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จว.อุบลราชธานี