ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานข้างเคียง ประกอบด้วย รส.อ.นาตาล// ฉก.ตชด.227 //ปลัดป้องกันอำเภอนาตาล จับกุมชาวต่างชาติ (ลาว) ไม่แจ้งการเข้าพักอาศัย เกิน 90 วัน

วันนี้ ( 24 พ.ย.61 ) เวลาประมาณ 07.30 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี และ พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ได้จับกุมตัวคนต่างด้าว ดังนี้

1.นางสั้น สุริยะวง MRs.SANH SOULIYAVONG อายุ 46 ปี สัญชาติ ลาว หญิง 1 คน หนังสือเดินทางหมาย เลข P 1989708

ข้อหา : "เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และอยู่เกินเก้าสิบวันไม่แจ้งการเข้าพักอาศัยเมื่อครบระยะเวลาต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง "

สถานที่จับกุม : บริเวณจุดท่าเรือประเพณีริมแม่น้ำโขง บ้านนาทราย ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

พฤติการณ์ในการจับกุม : ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอุบลราชธานี ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ได้บูรณาการ่วมกับ กก.ตชด.22 ปลัดป้องกันอำเภอนาตาล ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานข้างเคียง ประกอบด้วย รส.อ.นาตาล// ฉก.ตชด.227 ปลัดป้องกันอำเภอนาตาล บริเวณท่าเรือประเพณีริมแม่น้ำโขง บ.นาทราย ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ตรวจสอบพบการกระทำความผิด ดังกล่าวเป็นความผิดตามข้อกล่าวหา จึงทำบันทึกจับกุม และควบคุมตัวเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป