ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนธิกำลังบูรณการปล่อยแถวระดมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันนี้ (22 พ.ย.61) เวลาประมาณ 19.30 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี นำโดย พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 รรท.ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิงวรรณา สายศิริวิทย์ สว.ฯ พร้อม จนท.ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.อุบลราชธานี จำนวน 12 นาย ร่วมบูรณาการ ตร.ท่องเที่ยว ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 จำนวน 4 นาย ตร.สภ.เมืองอุบลราชธานี จำนวน 20 นาย และ อาสาสมัคร สภ.เมืองอุบลฯ จำนวน 20 นาย รวมกำลังทั้งสิ้น 56 นาย บูรณาการกำลังปล่อยแถวระดมอำนวยความสะดวกและตรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเทศกาลลอยกระทง ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 103 ปี ราชภัฏอุบลราชธานี วิถีอุบลฯ ณ สถาบันฯราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประมาณการประชาชนมาร่วมงาน ณ สถานที่ดังกล่าว จำนวน 1200 คน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 37,38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และการปฏิบัติตนของคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสามารถแจ้งเบาะแสข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ฯได้ทางสายด่วน 1178 อีกช่องทางหนึ่งด้วย