ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บูรณการกำลังปิดล้อมตรวจค้นจับกุมแรงงานต่างด้าว ในเขต อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี

วันนี้ (8พ.ย.61) เวลาประมาณ 07.30 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี นำโดย พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 รรท.ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิงวรรณา สายศิริวิทย์ สว.ฯ พร้อม จนท.ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.อุบลราชธานี บูรณาการร่วม ตร.ท่องเที่ยว กก.1 บก.ทท.2 และ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2, ตร.ทล.อุบลฯ,จนท.สภ.เมืองอุบลฯ,จนท.มทบ ที่ 22 กอ.รมน.จว.อุบลฯ และจัดหางานอุบลฯ รวมกำลังทั้งสิ้น 42 นาย ร่วมปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจค้นจับกุม กวาดล้างแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จึงได้ทำการตรวจค้น โครงการก่อสร้าง (โครงการ I CONDO) ไม่มีเลขที่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี ผลการตรวจค้นพบ

1.พบแรงงานคนไทย 40 คน ถูกต้อง

2.พบแรงต่างด้าว 10 คน ถูกต้อง

2.1 สัญชาติกัมพูชา 9 คน

2.2 สัญชาติลาว 1 คน

3.พบแรงงานต่างด้าวกระทำผิด 2 ราย ดังนี้

3.1 MR.CHEA KHOURN อายุ 57 ปี สัญชาติกัมพูชาถือหนังสือเดินทางกัมพูชาเลขที่ N00621993 วีซ่า NON L-A อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึง วันที่ 13/12/2018

3.2 MS.CHEACHANKANIKA CHUN อายุ 20 ปี สัญชาติกัมพูชา ถือหนังสือเดินทางกัมพูชาเลขที่ N00621969 วีช่า NON L-A อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 13/12/2018

โดยกล่าวหาว่า"เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินเก้าสิบวัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่่(ม.37(5))" แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 4.ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ คดีเปรียบเทียบปรับที่ 180/2561 และ 181/2561 ใบเสร็จเล่มที่ 5108 เลขที่ 004, 005 คดีเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 37,38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และการปฏิบัติตนของคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสามารถแจ้งเบาะแสข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ได้ทางสายด่วน 1178 อีกช่องทางหนึ่งด้วย