ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม “โครงการหมอชวนวิ่ง”

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561 เวลา 08.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิงนงลักษณ์ แสนอ้วน รอง ผกก.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ดาริน ทิพยรัตน์สุนทร สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานการประชุมฯ สรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ตม.จว.อุบลราชธานี ดังนี้

- กิจกรรมวันที่ 13 พ.ย.2561 - พิธีเปิด ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก โดยกำหนดปล่อยตัวนักวิ่งเวลาประมาณ 06.00 น. ทั้งนี้ ให้ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ทุกแห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิด

- ให้แต่ละส่วนราชการจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการวิ่ง ตามเส้นทางที่ผ่านหน้าส่วนราชการ โดย ตม.จว.อุบลราชธานี กำหนดจุดร่วมวิ่ง ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเตี่ยคำ (ตรงข้ามที่ทำการ) และขบวนจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคู่ขนานมุ่งไปทางธนาคาร ธกส. ซึ่งที่ประชุมขอความร่วมมือให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการวิ่งให้มากที่สุด

- ขอความร่วมมือในการจัดจุดบริการน้ำดื่ม ซึ่ง ตม.จว.อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้จัดจุดบริการ ณ บริเวณหน้าร้านอาหารเตี่ยคำ (ตรงข้ามที่ทำการ) โดยจัดเตรียมโต๊ะและน้ำดื่ม ประมาณ 200 แก้ว พร้อมจุดทิ้งขยะ เพื่อบริการนักวิ่ง

- โครงการไม่มีเสื้อโครงการหมอชวนวิ่งแจกจ่ายให้ โดยให้แต่ละหน่วยจัดหาเอง ในโทนสีขาว หรือใช้เสื้อที่เคยใช้ในการวิ่งโครงการวิสาขบูชาก็ได้