ข่าวประชาสัมพันธ์/Announcement

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.2561 งานบริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุด โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานีย่อย ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยให้บริการการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร การสงวนสิทธิ์วีซ่า การรับแจ้งที่พักอาศัย การรับแจ้งการรายงานตัว 90 วันของคนต่างด้าว และบริการอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.0 4531 2133

From 16 June 2018 onwards, Foreign services section, Ubon Ratchathani Immigration will provide additional services on Saturdays. Additional Office Hours will be every Saturday from 09.00 – 12.00 at Ubon Ratchathani Immigration (Sub Branch), located in Ubon Ratchathani Rajabhat University, Muang, Ubon Ratchathani. All services will be provided eg. Visa extension, Re-Entry Permit, Notification over 90 Days. For more information, please feel free to contact us on Tel. 0 4531 2133.