ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมปล่อยแถวชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และออกตรวจสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลาประมาณ 19.00 - 21.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ไพลิน อยู่ยิ่ง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี , ร.ต.อ.พีระศักดิ์ เวชกามา , ร.ต.ท.ธนิกพงษ์ ผ่านชมภู , ร.ต.ท.มานพ เฉยกลาง รอง.สว.ตม.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.อุบลราชธานี , สภ.เมืองอุบลราชธานี, ตำรวจทางหลวง, พม.จว.อุบลราชธานี, อส. และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ ลานหน้า ภ.จว.อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมเพื่อจัดระเบียบสังคม หลังจากนั้นชุดจัดระเบียบสังคมได้ออกตรวจสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ร้านนวดแววคำ และออกตรวจขอทานหน้า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด