ตม.จว.อุบลราชธานี รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจาก ผบก.ตม.4 และคณะ

วันนี้ ( 16 มิ.ย.62 ) เวลา 16.00 น.

พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ , พ.ต.ท.หญิง ไพลิน อยู่ยิ่ง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจาก พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 และคณะ ณ อาคารที่ทำการ ตม.จว.อุบลราชธานี และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก โดย ผบก.ตม.4 ได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1.การถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์ ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมกำลังในการสนับสนุน หากได้รับการร้องขอ

2.การปฏิบัติตามนโยบายของ ตร. และ สตม. เช่น การจัดกิจกรรมจิตอาสา การระดมกวาดล้างในห้วงต่างๆ ต้องให้มีผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3.การปฏิบัติด้านงานสืบสวนปราบปราม ต้องให้มีผลการปฏิบัติ ผลการจับกุมอยู่ตลอด โดยให้ประเมิน ผลการปฏิบัติของหน่วยเทียบเคียงกับหน่วยอื่นๆ ใน บช. และ บก. รวมถึงให้มีผลการปฏิบัติในด้านการปฏิเสธเข้าเมืองด้วย

4.กำชับการปฏิบัติตนของกำลังพลในสังกัดให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะทรงผมและเครื่องแต่งกาย และท่าทางเมื่ออยู่ต่อหน้าประชาชน

5.การติดตั้งระบบ Biometrics ให้ติดตามคอยแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบเป็นระยะ

6.การใช้รถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ ให้ดูแลรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอด

7.ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม ทำงานเพื่อหน่วยงาน