ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา-วัฒนธรรม-การค้าการลงทุน

วันนี้ (14 มิ.ย.62) เวลาประมาณ 13.00 - 15.00 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง พรพิมล เพ็ญภาคกุล รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนร่วมประชุมความร่วมมือด้านการศึกษา-วัฒนธรรม-การค้าการลงทุน และพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 6 จาก มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธาน ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำ รายการเอกสาร และวิธีปฏิบัติในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว, การแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37, 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้ทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป