ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก

วันนี้(14 มิ.ย.2561) เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รองผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิงวรรรณา สายศิริวิทย์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ให้งานสืบสวนฯ ร.ต.อ.ลีนวัตร ดีเมืองปัก รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และท่านยกดา ไซยะจัก รองหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธี โดยมีหน่วยงาน พมจ.อุบลราชธานี จัดหางาน แรงงาน ตม.จว.อุบลราชธานี ภ.จว.อุบลราชธานี ทหารกองกำลังสุรนารี นรข. จนท.ปกครอง อ.สิรินธร อ.โขงเจียม อ.บุณฑริก คณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์แขวงจำปาสัก สปป.ลาว รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนี้ ตม.จว.อุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาความมั่นคง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ไว้ด้วยแล้ว