ตม.จว.อุบลราชธานี อำนวยความสะดวกด้านพิธีการคนเข้าเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ

วันนี้ ( 19 พ.ค.2562) เวลา 09.00 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี นำโดย พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะ อำนวยความสะดวกด้านพิธีการคนเข้าเมืองให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ณ บริเวณขาเข้า จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก