ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันนี้ (3 พ.ค.2562) เวลาประมาณ 05.00 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี นำโดย พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บูรณาการร่วมกับ จนท.ตร ส.ทท.3 , ส.ทล. , สภ.วารินชำราบ , ส.รฟ.อุบลราชธานี , กก. ตชด.22 และจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี รวมกำลังทั้งสิ้น 52 นาย ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ดังนี้

1.ตรวจในเขตพื้นที่ห้องให้เช่า บ้านเหรียญทอง ม.9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลการปฏิบัติ ดังนี้

1.1 จับกุมเปรียบเทียบปรับ น.ส.พชิรากร พรมดีศ์ อายุ 35 ปี สัญชาติไทย บัตรประชาชนเลขที่ 3 3415 00992 33 1 เจ้าของห้องเช่าไม่มีชื่อ เลขที่ 20/1, 20/2, 20/3 ม.9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ข้อหา "เจ้าบ้านไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย" โดยตรวจพบแรงงานชาวเมียนมาร์ 21 ราย ไม่แจ้งที่พักอาศัย 6 ราย ในคดีเปรียบเทียบปรับที่ 16-21/62 ลง 3 พ.ค.62 ใบเสร็จเปรียบเทียบปรับเล่มที่ 5108 เลขที่ 021-026 จำนวน 9,600 บาท คดีสิ้นสุด

2. ตรวจสอบในเขต พื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ดังนี้

2.1 MR.RAMESH สัญชาติ อินเดีย ถือหนังเดินทางอินเดียเลขที่ S3601055 เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านจุดตรวจ ทสภ. โดยตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม ม.12(7) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จึงได้ควบคุมตัวไว้และทำการเพิกถอนการอนุญาตต่อไป