ตม.จว.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม,เจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าว ร่วมพิธีเปิดงานฮางฮด รดน้ำสงกรานต์ 4 แผ่นดิน

วันที่ 12 เม.ย2562 เวลาประมาณ 15.00น.

พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิงอนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.หญิงวรรณา สายศิริวิทย์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี, ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ทิพรักษ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม,เจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าว ร่วมพิธีเปิดงานฮางฮด รดน้ำสงกรานต์ 4 แผ่นดิน บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนของ สปป.ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมในพิธี