ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนธิกำลังบูรณการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันนี้ (8 พ.ย.61) เวลาประมาณ 19.30 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี นำโดย พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 รรท.ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิงวรรณา สายศิริวิทย์ สว.ฯ พร้อม จนท.ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการ สภ.เมืองอุบลราชธานี และ จนท.ปกครองจังหวัดอบลฯ รวมกำลังทั้งสิ้น 45 นาย ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ได้ทำการตรวจสถานบริการร้านตะวันแดง มหาซน เลขที่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี ผลการตรวจดังนี้

1.มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร

2.มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3.มีใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2

4.มีใบอนุญาตขายยาสูบ

5.พบพนักงานเสิร์ฟคนไทย จำนวน 46 คน แยกเป็น ชาย 32 คน หญิง 14 คน มีบัตรประจำตัวถูกต้องทุกคน

6.ผลการสุ่มตรวจพนักงานเสิร์ฟกลุ่มเสี่ยงหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานชายและหญิง ไม่พบสารเสพติด

ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 37,38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และการปฏิบัติตนของคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสามารถแจ้งเบาะแสข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ฯได้ทางสายด่วน 1178 อีกช่างทางหนึ่งด้วย