ตม.จว.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสันทนาการตามโครงการเขยฝรั่งอาสา ด่าน ตม.จว.อุบลราชธานี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ตม.จว.อุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี โดย พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ของ อ.สิรินธร ซึ่ง ตม.จว.อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเขยฝรั่งอาสา ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 128 คน ณ โรงเรียนบ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และได้รับหนังสือขอขอบคุณการจัดกิจกรรมฯ จากโรงเรียนฯ ดังกล่าว ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี