ตม.จว.อุบลราชธานี จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การให้บริการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ เพื่อรองรับคนต่างด้าวภายหลังมาตรการตามประกาศ มท.ฯ โควิด-19 ลง 7 เม.ย. และ 23 เม.ย.63 สิ้นสุด

วันนี้ ( 21 ก.ค. 2563) เวลา 09.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ดุสิตานนท์ ทำดี ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี โดย พ.ต.ท.หญิงนงลักษณ์ แสนอ้วน รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี งานบริการคนต่างด้าว (สถานีย่อย) ตม.จว.อุบลราชธานี ได้จัดเตรียมสถานที่ โดยจำกัดผู้รับบริการพื้นที่ชั้นในไม่เกิน 10 คน จัดเตรียมพื้นที่ชั้นนอกโดยทำสัญลักษณ์บนที่นั่งและเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และจัดจุดพักคอย (Waiting Area) สามารถรองรับผู้มารับบริการได้จำนวน 300 คน โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และได้ประชาสัมพันธ์มาตรการการให้บริการ ด้านผู้มารับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านสถานที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ลดความแออัด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19