ตม.จว.อุบลราชธานี เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริการจองคิวออนไลน์ และประชาสัมพันธ์การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันนี้ (21 ก.ค. 2563)

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ดุสิตานนท์ ทำดี ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี โดย พ.ต.ท.หญิงนงลักษณ์ แสนอ้วน รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี งานบริการคนต่างด้าว (สถานีย่อย) ตม.จว.อุบลราชธานี เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยให้บริการจองคิวออนไลน์ด้วยระบบ QR Code ผ่านทาง www.ubon.immgration.go.th เลือกจองคิวออนไลน์ สามารถเลือกช่วงวัน เวลา ที่จะรับบริการขออยู่ต่อล่วงหน้าได้ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์การรายงานตัว 90 วัน การแจ้งที่พัก ม.38 ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อลดความแออัดสถานที่ และจำกัดผู้มารับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19