ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกข้าวโพดม่วงและต้นสน

วันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น.

พ.ต.อ.ดุสิตานนทร์ ทำดี ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี ,พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน, พ.ต.ท.หญิง วรรณา สายศิริวิทย์ รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี และ พ.ต.ต.หญิง สุทิศา สระพรม สว.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกข้าวโพดม่วงและต้นสน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี